Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Tin Tức | 21 - 06 - 2019

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với những người làm báo - Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò của người làm báo đối với đất nước và dân tộc: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

Trong suốt 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện; đồng thời báo chí thể hiện vai trò trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Mới đây, chia sẻ với những người làm báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh thông điệp báo chí cần kiên định những giá trị cốt lõi của mình đó là tính cách mạng và tính tiên phong, thể hiện được dòng chảy chính là xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước; đồng thời báo chí cũng phải luôn tiên phong trong cuộc đấu tranh với cái xấu, kiên quyết phản bác với những thông tin giả, thông tin xấu độc.

Theo VTV #thienbaoland